Ponad 10 lat doświadczenia
Zawsze darmowa dostawa

Konkurs walentynkowy

6 lutego, 2024 / Autor: Sylwia Jeczmyszek / BRAK KOMENTARZY

Regulamin konkursu walentynkowego Senpo      I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma SENPO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul.
  Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook bądź Instagram. Powyższe strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

  II. Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram. 
 3. Konkurs trwa od 07.02.24r. do 14.02.24r. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Senpo
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’u na portalu społecznościowym Instagram. 

  III. Zadanie konkursowe 

 1. Wstaw zdjęcie konkursowe na swój profil na portalu Instagram
 2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. 
 3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców. 
 4. Zwycięzcami zostaną osoby z największą ilością lajków pod postem konkursowym
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram. 
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie. 

  IV. Nagroda 

 1. Zdjęcie konkursowe z największą ilością lajków, wygrywa 2 poduszki marki Senpo
 2. Drugie zdjęcie konkursowe z największą ilością lajków, ale mniejszą niż zdjęcie pierwsze, wygrywa prześcieradło Schlafgut Pur w wybranym przez uczestnika rozmiarze i kolorze.
 3. Konkurs wyłania tylko dwie osoby zwycięskie.
 4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy konkursu po ustalonych szczególach. 
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage, a w momencie wysłania zdjęcia konkursowego przez Uczestnika, prawa autorskie zostają odstąpione na rzecz Organizatora. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

  V. Reklamacje 

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@senpo.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. 
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

   VI. Obowiązek informacyjny 

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  SENPO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul.Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530 
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie Senpo.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
  4. Osoby biorące udział w konkursie, zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie Senpo.

   VII. Postanowienia końcowe 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Senpo
  4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.